Loading…

Nöiagtig Beskrivelse over Grönlændernes Landdyr- Fugle- Og Fiskefangst med dertil hörende Redskaber

Forfatter: Otho Fabricius

Prev

Nöiagtig Beskrivelse over Grönlændernes Landdyr- Fugle- Og Fiskefangst med dertil hörende Redskaber - 1812

Serier: Det Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs Skrifter

Undertitel: Sjette Bind

Udgivelsesår: 1818 - 1818

Antal hæfter: 12

Forfattere:

  • + Thomas Bugge
  • + N. Schow
  • + Niels Morville
  • + Otho Fabricius
  • + C. F. v. Schmidt-Phiseldek
  • + H. Kramer
  • + B. Thorlacius
  • + Reventlow
  • + N. Treschow
  • + Callisen