Loading…

Om adskillige Gienstande, som bidrage til Folke-Formerelse og Folke-Formindskelse med Bemærkninger om Folketællinger og Ægteskabs-Föde- og Döde-Lister meest med Hensyn til de danske Stater

Forfatter: Callisen

Prev Next

Om adskillige Gienstande, som bidrage til Folke-Formerelse og Folke-Formindskelse med Bemærkninger om Folketællinger og Ægteskabs-Föde- og Döde-Lister meest med Hensyn til de danske Stater - 1816

Serier: Det Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs Skrifter

Undertitel: Sjette Bind

Udgivelsesår: 1818 - 1818

Antal hæfter: 12

Forfattere:

  • + Thomas Bugge
  • + N. Schow
  • + Niels Morville
  • + Otho Fabricius
  • + C. F. v. Schmidt-Phiseldek
  • + H. Kramer
  • + B. Thorlacius
  • + Reventlow
  • + N. Treschow
  • + Callisen