Loading…

Hvorvidt ere de almindelige Rets- og Morallove, der i borgerlige Selskaber og for eenslige Personer i deres private Forhold unægtelig ere gyldige, ogsaa anvendelige paa offentlige Personer samt hele Nationers og Staters indbyrdes Forhold, der endnu leve i den saakaldte naturlige Tilstand i Henseende til hverandre?

Forfatter: N. Treschow

Prev Next

Hvorvidt ere de almindelige Rets- og Morallove, der i borgerlige Selskaber og for eenslige Personer i deres private Forhold unægtelig ere gyldige, ogsaa anvendelige paa offentlige Personer samt hele Nationers og Staters indbyrdes Forhold, der endnu leve i den saakaldte naturlige Tilstand i Henseende til hverandre? - 1816

Serier: Det Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs Skrifter

Undertitel: Sjette Bind

Udgivelsesår: 1818 - 1818

Antal hæfter: 12

Forfattere:

  • + Thomas Bugge
  • + N. Schow
  • + Niels Morville
  • + Otho Fabricius
  • + C. F. v. Schmidt-Phiseldek
  • + H. Kramer
  • + B. Thorlacius
  • + Reventlow
  • + N. Treschow
  • + Callisen