Loading…

Videnskabernes Selskabs Publikationsdatabase

Her på siden findes alle de publikationer, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har udgivet siden sin grundlæggelse i 1742. Publikationerne dækker et bredt felt af videnskaber, og de afspejler vores stadigt større viden gennem næsten 300 år. De allernyeste publikationer, som er mindre end et år gamle, er ikke med her, men kan købes i vores webshop. Ellers er næsten alt med, undtagen den store danske ordbog, som Selskabet udgav fra 1793.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab arbejder for at styrke grundforskningen og fremme tværvidenskabeligt samarbejde. Det sker bl.a. ved at holde møder for forskere, udgive videnskabelige afhandlinger, arrangere forskningspolitiske debatter, afholde forelæsninger for alle interesserede og udgive bøger, der formidler forskningens resultater og arbejdsmetoder.

Alle publikationer er blevet skannet i høj opløsning.

Teksterne er desuden blevet OCR-genkendt, dvs. at hvert tegn er blevet tydet automatisk og omsat til søgbar tekst. Man kan altså søge i publikationerne, men kvaliteten af tegngenkendelsen er meget svingende.

Langt de fleste tekster fra ca. 1850 til i dag er blevet genkendt pålideligt, med to vigtige undtagelser: ikke-latinske alfabeter og særlige symboler, fx inden for matematik. Den type tekst må man se på billederne, og det er ikke muligt at foretage søgninger med retvisende resultat. Det samme gælder ældre publikationer, op til ca. 1850.

Mere om forlaget

Udgivelse af videnskabelige publikationer har været en central del af Selskabets virke siden grundlæggelsen i 1742 og indgår fortsat i Selskabets formålsparagraf. Udgivelsesvirksomheden omfatter tre kategorier: skriftserierne, den årlige Oversigt over Selskabets virksomhed og særpublikationerne

Forlaget kan kontaktes på: publ@royalacademy.dk

Selskabets publikationer annonceres på hjemmesiden og kan erhverves i webshoppen eller ved henvendelse til Selskabets sekretariat.

Skriftserierne

Under vekslende navne er Selskabets skriftserier udkommet siden 1745. For tiden udgives fire serier:

I skriftserierne udgives fagfællebedømte manuskripter inden for en bred vifte af fag. Der publiceres både monografier og antologier, de sidste ofte i form af symposieberetninger, der underkastes samme bedømmelsesprocedure, nemlig fagfællebedømmelse, som monografierne. Hovedparten af forfatterne er medlemmer af Selskabet, men medlemskab er ikke et krav for at få et manuskript optaget i skriftserierne. Alle publikationerne er blevet til på forskernes eget initiativ. Der er ingen faste terminer for udgivelsen af bindene i Scientia Danica-serierne, og antallet af publikationer svinger fra sæson til sæson.

Trods de meget forskellige emner har serierne et grafisk fællespræg, som er fastlagt i en detaljeret satsvejledning, udarbejdet af to af landets mest anerkendte bogtilrettelæggere, Mette og Eric Mourier. Der er tilstræbt et klassisk udtryk, som signalerer soliditet. På basis af vejledningen og i samarbejde med Specialtrykkeriet Arco er der formuleret et stylesheet, som forudsættes anvendt af forfattere, der ønsker et manuskript udgivet i skriftserierne.

Oversigten

Siden 1815 har Selskabet udsendt sin Oversigt over virksomheden i den forgangne sæson. Den indeholder bl.a. en oversigt over indenlandske og udenlandske medlemmer, referater af videnskabelige meddelelser, givet på medlemsmøderne, og en præsentation af Selskabets mange aktiviteter. Selskabets generalsekretær har det overordnede ansvar for Oversigten.

Særpublikationerne

Selskabets særpublikationer er meget forskelligartede. Der udsendes regelmæssigt hvidbøger i forbindelse med Selskabets forskningspolitiske årsmøder, oftest som optakt til møderne. Ved særlige lejligheder udgives bøger med et formidlende sigte. I mange år har Selskabet sat en ære i at fejre sin protektor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, ved at udgive festskrifter ved store mærkedage, senest ved 40-års-regeringsjubilæet i 2012.

Tak til

Gennem flere år har Videnskabernes Selskab arbejdet på at digitalisere alle sine publikationer fra 1742 til i dag. De sidste skridt i processen, skanningen af bøgerne og opbygningen af en netportal, er blevet mulig takket være generøs støtte fra Carlsbergfondet.

Søgevejledning

Leder du efter en bestemt publikation?

I det øverste felt kan du søge på navne, ord og emner, du antager er en del af indholdet og/eller titlen på den publikation du søger.

Hvis du i forvejen kender publikationens forfatter, udgivelsesår, sprog og/eller den serie publikationen indgår i, kan du benytte de forskellige filtre til at afgrænse dine resultater. Du kan vælge ét eller kombinere flere filtre ved din søgning, jo flere filtre du tilføjer, des færre og mere målrettede resultater vil du få vist.

Når du har færdiggjort dine søgekriterier, valgt dine ønskede filtre trykker du på ’Søg’. Hvis du undervejs vil ændre eller forny dine filtre, kan du enten fravælge dine filtre separat, eller påbegynde en hel ny søgning vha. knappen ’Nulstil’, og derefter indtaste filtre og søgeord på ny.

Bemærk, at hvis du søger på en forfatter/redaktør i det øverste søgefelt, vil resultaterne vise publikationer, der indeholder forfatteren/redaktøren i sin artikel eller titel, og ikke som den opgivne forfatter. Søgefeltet kan altså ikke benyttes til at søge på specifikke forfattere, udgivelsesår eller serier, medmindre disse oplysninger forventes at indgå i publikationens titel eller indhold.

Leder du efter et ind- eller overblik over materiale indenfor et afgrænset område?

Ved at benytte filtrene har du mulighed for selv at regulere hvilke afgrænsninger, du ønsker at søge materiale indenfor. Du har mulighed for at afgrænse din søgning efter forfattere/redaktører, tidsinterval, sprog samt skriftserie.

Du har også mulighed for at benytte de 6 kategorier som findes nedenfor søgefeltet. Kategorierne er organiseret efter Selskabets forskellige skriftserier. Ved at vælge en af kategorierne, afgrænser du på forhånd dit søgefelt, med mulighed for tilføjelser. Du kan læse mere om de forskellige skriftserier under fanen ’Mere om forlaget’.

Når du har listen med dine ønskede resultater, er det desuden muligt at sortere rækkefølgen hvorved de vises. I feltet ’Sorter efter’ kan du vælge hvorvidt dine resultater skal oplistes efter: Årstal fra yngst, Årstal fra ældst, Forfatter A-Å og Titel A-Å.