Loading…

Studier til Danmarks Historie i det 13de Aarhundrede. Andet stykke: Om Kong Valdemars Jordebog.

Forfatter: C. Paludan-Müller