Loading…

Studier til Danmarks Historie i de 13de Aarhundrede. Første Stykke: Underhandlingerne om Kong Valdemar den Andens Fangenskab. Grevskabet Nørrehalland.

Forfatter: C. Palludan-Møller