Loading…

Bestemmelse af det almindelige Led i den af Bröken (a + bx +cx2 + dx3 + +)/(1-2px cos? + p2x2)k, fremkommende, tilbageløbende Række hvorved tillige dets overeensstemmelse med det eulerske Udtryk af samme Led vises.

Forfatter: C.F. Degen

Prev Next

Bestemmelse af det almindelige Led i den af Bröken (a + bx +cx2 + dx3 + +)/(1-2px cos? + p2x2)k, fremkommende, tilbageløbende Række hvorved tillige dets overeensstemmelse med det eulerske Udtryk af samme Led vises. - 1821

Serier: Naturvidenskabelig-mathematisk Afdeling

Undertitel: Förste Del.

Udgivelsesår: 1821 - 1824

Antal hæfter: 11

Forfattere:

  • + Otho Fabricius
  • + C.F. Degen
  • + Urban Jürgensen
  • + H. Gartner
  • + P.J. Wleugel
  • + Jens Wilken Hornemann
  • + Poul de Löwenörn
  • + Will. Christoph. Zeise