Loading…

Synthetisk Bevis for den bekjendte Regel, ifölge hvilken enhver Triangels Areal er lig Quadratroden af et Produkt hvortil Factorerne ere: Sidernes Halvsumme og de trende Rester, som erholdes ved at subtrahere hver af Triangelens trende sider fra bemeldte Halvsumme

Forfatter: C.F. Degen

Prev Next

Synthetisk Bevis for den bekjendte Regel, ifölge hvilken enhver Triangels Areal er lig Quadratroden af et Produkt hvortil Factorerne ere: Sidernes Halvsumme og de trende Rester, som erholdes ved at subtrahere hver af Triangelens trende sider fra bemeldte Halvsumme - 1821

Serier: Naturvidenskabelig-mathematisk Afdeling

Undertitel: Förste Del.

Udgivelsesår: 1821 - 1824

Antal hæfter: 11

Forfattere:

  • + Otho Fabricius
  • + C.F. Degen
  • + Urban Jürgensen
  • + H. Gartner
  • + P.J. Wleugel
  • + Jens Wilken Hornemann
  • + Poul de Löwenörn
  • + Will. Christoph. Zeise