Loading…

Observationer, som ere giorte over Veyrliget og Vindene i Kiøbenhavn fra Dec. 1745 til Jun. 1748, samt korte Afhandling om slige Observationers Nytte

Forfatter: E. G. Ziegenbalgs

Serier: Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste

Undertitel:

Udgivelsesår: 1751 - 1751

Antal hæfter: 9

Forfattere:

  • + Christian Horrebow
  • + Ludvig Harboe
  • + Jens Kraft
  • + Hans Gram
  • + P. Horrebow
  • + B. J. von Buchwald
  • + E. G. Ziegenbalgs