Loading…

Methode at bevise, hvorledes man i alle Tilfælde kand bestemme den ene Ubekiendte ved en u-endelig Følge af Terminis, som gives ved den anden, i de Algebraiske Liigheder, som indeholde to Ubekiendte

Forfatter: Jens Kraft

Serier: Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste

Undertitel:

Udgivelsesår: 1751 - 1751

Antal hæfter: 9

Forfattere:

  • + Christian Horrebow
  • + Ludvig Harboe
  • + Jens Kraft
  • + Hans Gram
  • + P. Horrebow
  • + B. J. von Buchwald
  • + E. G. Ziegenbalgs