Loading…

Beviis at de Irske ved Ostmannernes Ankomst til Irland i det ottende Aarhundrede fortiene en udmærket Rang blandt de mest oplyste Folk i Europa paa de Tider.

Forfatter: G.J. Thorkelin

Prev Next

Beviis at de Irske ved Ostmannernes Ankomst til Irland i det ottende Aarhundrede fortiene en udmærket Rang blandt de mest oplyste Folk i Europa paa de Tider. - 1793

Serier: Nye Samling af det Kongelige Danske Videnskaber(ne)s Skrifter

Undertitel:

Udgivelsesår: 1793 - 1793

Antal hæfter: 29

Forfattere:

 • + Thomas Bugge
 • + Niels Morville
 • + Otho Fabricius
 • + Frants Henrich Müller
 • + P.C. Abildgaard
 • + Jacob Mumsen
 • + F. Rothe
 • + S.Th. Thorlacius
 • + H.T. Wegener
 • + Christen Friis Rottböll
 • + J.N. Tetens
 • + D.G. Moldenhawer
 • + H. Strøm
 • + H. Callisen
 • + Adam Wilhelm Hauch
 • + Matthias Saxtorph
 • + Erik Viborg
 • + G.J. Thorkelin