Loading…

Nogle Tanker over Magneten til at kunne forklare saavel Magnetnaalens Variation som Inclination, samt Anmærkninger over Forskjelligheden i Henseende til Localitet, hvor der paa Landjorden gjöres Observationer med Magnetnaalen.

I Anledning af Hr. Oberbjergraad von Humboldts Brev til Lalande, dateret Caracas den 14de December 1799

Forfatter: Paul v. Lowenøörn

Prev Next

Nogle Tanker over Magneten til at kunne forklare saavel Magnetnaalens Variation som Inclination, samt Anmærkninger over Forskjelligheden i Henseende til Localitet, hvor der paa Landjorden gjöres Observationer med Magnetnaalen. - 1803

Serier: Det Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs Skrifter

Undertitel: Andet Bind

Udgivelsesår: 1803 - 1803

Antal hæfter: 12

Forfattere:

 • + Thomas Bugge
 • + N. Schow
 • + C.F. Degen
 • + B. Riisbrigh
 • + J. D. Herholdt
 • + Frantz Henrich Müller
 • + Paul v. Lowenøörn
 • + I.D. Herholdt
 • + Oluf Gerhard Tychsen
 • + E.F. Degen
 • + F.H. Müller
 • + Anders Gamborg