Loading…

En Afhandling, hvori fölgende Spörgsmaal oplyses og besvares: I hvilken Henseende kan det Græske og Latinske Sprogs Studium især bidrage til det danske sprogs Cultur?

Forfatter: N. Schow

Prev Next

En Afhandling, hvori fölgende Spörgsmaal oplyses og besvares: I hvilken Henseende kan det Græske og Latinske Sprogs Studium især bidrage til det danske sprogs Cultur? - 1805

Serier: Det Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs Skrifter

Undertitel: Fierde Bind

Udgivelsesår: 1805 - 1807

Antal hæfter: 14

Forfattere:

 • + Treschow
 • + N. Schow
 • + Otho Fabricius
 • + F. Münter
 • + Georg Zoega
 • + Ohlsen
 • + A. Pihl
 • + Paul de Lövenörn
 • + C. F. v. Schmidt-Phiseldek
 • + Poul de Lövenörn
 • + E.C. Werlauff
 • + Herholdt