Loading…

Et Tillæg til det den 11te April 1806 af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab belönnede Priisskrift, med Devise, in vitium ducit culpæ fuga, si caret arte. Hor., over det for Aaret 1805 udsatte Historiske Priisspörgsmaal: "Hvori bestaar Misbrugen af den saa kaldede pragmatiske Historie, som Adskillige, saavel ældre, som nyere Historieskrivere have tilladt sig, og hvilke Forholdsregler skal man iagttage, at ikke denne Foredragsmaade ved urigtig Anvendelse skal skade i stedet for at gavne?"

Forfatter: N. Schow

Prev Next

Et Tillæg til det den 11te April 1806 af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab belönnede Priisskrift, med Devise, in vitium ducit culpæ fuga, si caret arte. Hor., over det for Aaret 1805 udsatte Historiske Priisspörgsmaal: "Hvori bestaar Misbrugen af den saa kaldede pragmatiske Historie, som Adskillige, saavel ældre, som nyere Historieskrivere have tilladt sig, og hvilke Forholdsregler skal man iagttage, at ikke denne Foredragsmaade ved urigtig Anvendelse skal skade i stedet for at gavne?" - 1807

Serier: Det Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs Skrifter

Undertitel: Fierde Bind

Udgivelsesår: 1805 - 1807

Antal hæfter: 14

Forfattere:

 • + Treschow
 • + N. Schow
 • + Otho Fabricius
 • + F. Münter
 • + Georg Zoega
 • + Ohlsen
 • + A. Pihl
 • + Paul de Lövenörn
 • + C. F. v. Schmidt-Phiseldek
 • + Poul de Lövenörn
 • + E.C. Werlauff
 • + Herholdt