Loading…

Yak-Lungta-Bracteaterne, Archæologernes "nordiske Gruppe af Guldbracteater" fra den ældre Jernalder -

- betragtede som særegne Minder om en Kulturforbindelse imellem Høj-Asiens og det Skandinaviske Nordens Folkefærd i tidlige Aarhundreder af vor Tidsregning, nærmest i Folkevandringstiden

Forfatter: J. Steenstrup & Japetus S.