Loading…

Bestemmelse af det almindelige Led i den af Brøken (…) fremkommende, tilbageløbende Række, hvorved tillige dets Overensstemmelse med det Eulerske Udtryk af samme Led vises.

Forfatter: C.F. Degen