Loading…

Bemærkninger og Indvendinger i Anledning af de af Capitain Ross bekjendtgjorte magnetiske Iagttagelser i de nordlige Polaregne.

Forfatter: P. Løwenørn