Loading…

Bestemmelse af en Række Punkter paa en Sphæroide, naar Længderne af og Azimutherne til de geodætiske Linier, som forbinde to paa hinanden følgende Punkter, ere givne tillige med et af Punkterne. Tredje del

Forfatter: R.G.F. Thune