Loading…

Kort Beretning hvad hand angaaende Qvæg-Sygen har kundet observere, samt sine Betænkninger om Sygdommens Oprindelse og Beskaffenhed med hosføyede og derpaa sig grundende Midler eller Medicamenter, som hand agter og til deels har funden tienlige derimod saavel præservative som curative.

Forfatter: Balthas. Joh. Von Buchwald

Prev

Kort Beretning hvad hand angaaende Qvæg-Sygen har kundet observere, samt sine Betænkninger om Sygdommens Oprindelse og Beskaffenhed med hosføyede og derpaa sig grundende Midler eller Medicamenter, som hand agter og til deels har funden tienlige derimod saavel præservative som curative. - 1745

Serier: Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste

Undertitel:

Udgivelsesår: 1745 - 1745

Antal hæfter: 13

Forfattere:

  • + Eric Pontoppidan
  • + Hans Gram
  • + Ludvig Holberg
  • + Marcus Wöldike
  • + Christian Ludwig Scheid
  • + Bernhard Möllmann
  • + Georg Dethardings
  • + Balthas. Joh. Von Buchwald