Loading…

Om Midlerne til at bestemme Mængden af de organiske Bestanddele i Vandet, og om de Forandringer, som Vandet i de Reservoirer der forsyne Kjöbenhavn lider i de forskjellige Aarstider, og under andre Indflydelser

Forfatter: G. Forchhammer

Serier: Naturvidenskabelig-mathematisk Afdeling

Undertitel:

Udgivelsesår: 1849 - 1851

Antal hæfter: 11

Forfattere:

  • + G. Forchhammer
  • + J.F. Schouw
  • + J.C. Schiødte
  • + E.A. Nörgaard
  • + L.A. Colding
  • + F. Liebmann
  • + Dan. Fredr. Eschricht