Loading…

Tabelle som giver Afvigelses-Vinkelen imellem Verticallinien og den fra Observators Sted til Jordens Middelpunct dragne rette Linie, beregnet overensstemmende med den nyeste i Sverige foretagne Grad-Maaling for givne Polhöider fra fem til fem Minuter

Forfatter: C.F. Degen

Prev

Tabelle som giver Afvigelses-Vinkelen imellem Verticallinien og den fra Observators Sted til Jordens Middelpunct dragne rette Linie, beregnet overensstemmende med den nyeste i Sverige foretagne Grad-Maaling for givne Polhöider fra fem til fem Minuter - 1805

Serier: Det Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs Skrifter

Undertitel: Tredie Bind

Udgivelsesår: 1805 - 1805

Antal hæfter: 15

Forfattere:

 • + Thomas Bugge
 • + Georg Zoega
 • + A. Pihl
 • + J.M. Ljungberg
 • + Fr.H. Müller
 • + J.F.B. Oppen
 • + Carl Ferdinand Degen
 • + D. Frederik Münter
 • + Kahrs
 • + Jens Bang
 • + Viborg
 • + Carl Gottlob Rafn
 • + C.F. Degen