Loading…

Om Chininets kvantitative Bestemmelse ved Titrerings-Methoder og om dets Adskillelse fra andre Chinaalkaloider, navnlig fra Cinchonidin

Forfatter: A. Christensen