Loading…

Hvad er en politiker og hvem er politikere?

Et essay om politikerbegrebet i dagens Danmark.

Forfatter: Mogens Herman Hansen

Serier: Historisk-filosofiske Meddelelser

Undertitel: Et essay om politikerbegrebet i dagens Danmark.

Udgivelsesår: 1992 - 1992

Antal hæfter: 1

Forfattere:

  • + Mogens Herman Hansen